Volleybal

Niet iedereen weet dat volleybal en turnen met elkaar verbonden zijn bij SV Groot Meerssen. Maar zoals jullie misschien hebben gelezen in het onderdeel over de historie van onze vereniging, is volleybal al van oudsher onderdeel van onze vereniging! Wie weet vind jij volleybal ook ontzettend leuk en heb je interesse om te komen volleyballen bij SV Groot Meerssen? De volleyballers nodigen iedereen van harte uit om eens naar hun training te komen.

We trainen altijd op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in Sporthal Marsana te Meerssen. We starten de training onder begeleiding van een ervaren trainer om te werken aan onze technische vaardigheden, vervolgens spelen we een fanatiek potje en we sluiten af “even evalueren” in de kantine onder het genot van een drankje

Dus heb je zin om, op een ontspannen manier, in een gemengde groep, een partijtje volleybal te spelen, kom dan gerust eens vrijblijvend kijken. Volleyballers, mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, welkom!

Lesrooster

Woensdag

(Sporthal Marsana, Molenveldweg 4, Meerssen)
Volleybalgroep 20.00 – 21.30 u.

 

Contributie 2019-2020 Volleybal

De contributiebedragen (vastgesteld conform ALV) voor het seizoen 2019 – 2020.

  • Voor iedere volleybal(st)er geldt een vast tarief van € 13,50 per maand.
  • De verplichte bondscontributie aan de KNGU, € 2,70 per maand *
  • In totaal zal (afgerond) € 16,00 per maand in 10 termijnen worden geïncasseerd.
  • Aanmelding van een nieuw lid is gratis.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het contributiereglement.

Aanmelden?

Vul dit [link naar inschrijfformulier] aanmeldformulier in. Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen krijgt u van ons bericht per e-mail en wordt u verzocht het formulier af te drukken, te ondertekenen en per post of gescand terug  te sturen naar de ledenadministratie. Hiermee is de aanmelding pas definitief.

Afmelden?

Inschrijving is geldig tot wederopzegging. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, Walburg 7, 6225 CM Maastricht of per e-mail naar leden@svgrootmeerssen.nl.

Indien dit niet gebeurt, blijft men lid van de vereniging en dus verplicht om contributie te betalen. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, vóór de 1e van de maand. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de verschuldigde contributie plaats.