Volleybal

Niet iedereen weet dat volleybal en turnen met elkaar verbonden zijn bij SV Groot Meerssen. Maar zoals jullie misschien hebben gelezen in het onderdeel over de historie van onze vereniging, is volleybal al van oudsher onderdeel van onze vereniging! Wie weet vind jij volleybal ook ontzettend leuk en heb je interesse om te komen volleyballen bij SV Groot Meerssen? De volleyballers nodigen iedereen van harte uit om eens naar hun training te komen.

We trainen altijd op woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in Sporthal Marsana te Meerssen. We starten de training onder begeleiding van een ervaren trainer om te werken aan onze technische vaardigheden, vervolgens spelen we een fanatiek potje en we sluiten af “even evalueren” in de kantine onder het genot van een drankje.

Dus heb je zin om, op een ontspannen manier, in een gemengde groep, een partijtje volleybal te spelen, kom dan gerust eens vrijblijvend kijken. Volleyballers, mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, welkom!

Schrijf je in

Lesrooster

Maandag

  • Volleybalgroep 20:00 – 21:30

Contributie volleybal

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld.

Bij aanmelding van een nieuw lid, dient er € 10,00 inschrijfgeld te worden voldaan.

Contributiereglement

Aanmelden?

Vul het aanmeldformulier in. Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen krijgt u van ons bericht per e-mail en wordt u verzocht het formulier af te drukken, te ondertekenen en per post of gescand terug te sturen naar de ledenadministratie. Hiermee is de aanmelding pas definitief.

Meld je aan

Afmelden?

Inschrijving is geldig tot wederopzegging. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, Walburg 7, 6225 CM Maastricht of per e-mail naar secretariaat@svgrootmeerssen.nl.

Indien dit niet gebeurt, blijft men lid van de vereniging en dus verplicht om contributie te betalen. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, vóór de 1e van de maand. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de verschuldigde contributie plaats.