Turnen

Als SV Groot Meerssen stellen we onszelf het doel om een brede gymnastieksportaanbieder in onze regio te zijn. Hiermee bedoelen we dat onze focus niet alleen ligt op de wedstrijdsport, maar dat we ons zeker ook richten op de breedtesport. Het is tenslotte van groot belang dat we onze turnsters plezier hebben in deze mooie sport. Daarnaast willen de jeugdige turnsters graag goed opleiden en hun een kans bieden om hun talent verder te ontwikkelen en dit tijdens wedstrijden in de regio of zelfs landelijk te tonen.

Lesrooster

Maandag

 • Recreanten 1 16:15 – 17:15
 • Recreanten 2 17:15 – 18:15
 • Recreanten 3 18:15 – 19:15
 • 12+ groep 19:15 – 20:45

Dinsdag

 • Onderbouw 18:00 – 19:30
 • Bovenbouw 19:30 – 21:00

Vrijdag

 • Onderbouw 17:30 – 19:00
 • Bovenbouw 19:00 – 20:30

Woensdag

 • Recreanten 4 17:15 – 18:15
 • Recreanten 5 18:15 – 19:30

Zaterdag

 • Zaterdaggroep 10:00 – 12:00

Turnsters dienen 15 minuten vóór aanvang van de les aanwezig te zijn

De zaterdaggroep wordt gevuld met de turnsters die getalenteerd en zeer gemotiveerd zijn. Deze turnsters zullen door de Technische Staf een aparte uitnodiging ontvangen voor een derde trainingsmoment.

Interesse in een proefles?

Interesse in een proefles? Momenteel zitten met name onze recreantengroepen erg vol en bestaat er een mogelijkheid dat uw kind niet direct kan starten, maar tijdelijk op een wachtlijst komt te staan. Indien uw kind interesse heeft om te turnen, stuur dan een e-mail aan de ledenadministratie en u hoort zo spoedig mogelijk of uw kind kan langskomen voor een proefles of dat er, afhankelijk van de leeftijd, nog geen plek in de juiste groep is. Indien de groep waar uw kind in geplaatst zou worden vol zit, dan vragen wij u om even geduld te hebben en te wachten met een proefles totdat er een plekje vrij is. Dit om teleurstelling te voorkomen als uw kind na de proefles enthousiast is en graag meteen zou willen starten. U kunt ervoor kiezen om op de wachtlijst geplaatst te worden. Zodra een plekje vrij is en een proefles gepland kan worden, zal u direct worden benaderd.

Aanmelden?

Vul dit aanmeldformulier in. Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen krijgt u van ons bericht per e-mail en wordt u verzocht het formulier af te drukken, te ondertekenen en per post of gescand terug te sturen naar de ledenadministratie. Hiermee is de aanmelding pas definitief. Uw kind wordt dan aangemeld bij de KNGU en is verzekerd tijdens activiteiten van de vereniging. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk bericht wanneer uw kind kan starten.

De inschrijfkosten bedraagt eenmalig € 10,00 en worden geïncasseerd bij de eerste contributiebetaling.

Afmelden?

Inschrijving is geldig tot wederopzegging. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, Walburg 7, 6225 CM Maastricht of per e-mail naar secretariaat@svgrootmeerssen.nl.

Indien dit niet gebeurt, blijft men lid van de vereniging en dus verplicht om contributie te betalen. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, vóór de 1e van de maand. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de verschuldigde contributie plaats.

Kijklessen

Omdat het toch wel erg leuk is om te zien wat uw kind heeft bijgeleerd, zijn er een aantal keer per jaar kijklessen. Benieuwd naar de kijklessen? Deze staan beschreven in de jaarkaart.

Jaarkaart

Beoordelingssysteem

Er zijn veel ouders die zich afvragen: hoe zit het turnsysteem eigenlijk in elkaar? Dit omdat de turnsters op wedstrijden beoordeeld worden aan de hand van bepaalde richtlijnen.

Elke vier jaar brengt de internationale turnbond (FIG) een nieuwe code uit, de KNGU past haar wedstrijdoefenstof hierop aan. Het kan zijn dat het jaar na de Olympische spelen het wedstrijd beoordelingssysteem gedeeltelijk of totaal veranderd.

In het kort zijn de wedstrijden opgesplitst in 3 bouwen die elk weer een eigen leeftijdsverdeling en niveau hebben. We hebben de onderbouw 8 jaar, de middenbouw 9-12 jaar en de bovenbouw 12+.

De D score bestaat uit de onderdelen (meerwaarde) die de turnster doet + de samenstellingseis.
De E score bepaald de uitvoering, de berekening is als volgt: 10 - de juryaftrekken (val, kromme benen, armen, wiebels, beenspreiding etc).
De neutrale aftrek bestaat uit: tijdsoverschrijding, buiten de vloer komen, hulp etc. Willen jullie nog meer info, kijk dan op de KNGU site of vraag het aan onze juryleden of trainers

Indeling leeftijdscategorie Wedstrijdsysteem dames KNGU

Contributie turnen

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld.

Bij aanmelding van een nieuw lid, dient er € 10,00 inschrijfgeld te worden voldaan.

Contributiereglement