Turnen

De afdeling gymnastiek/turnen van  onze vereniging bestaat uit recreatief turnen en wedstrijd turnen.

Op maandag trainen onze recreatieve turnsters/turners. Ze maken kennis met de turnsport door allerlei oefeningen te doen op de verschillende toestellen. Al doende worden ze handiger in het bewegen. Bij de recreatieve turnsters ligt de nadruk op het plezier in het bewegen.

We hebben ook een aantal wedstrijdgroepen. Deze kinderen worden vanuit de recreanten geselecteerd. Deze dames trainen afhankelijk van hun niveau 2 of 3 keer per week. De meiden kunnen vanaf het jaar dat ze 9 worden meedoen aan wedstrijden. In de training worden de meiden voorbereid op de oefenstof voor de wedstrijden. Er is aandacht voor lenigheid, kracht en coördinatie. Bij het aanleren van oefenstof ligt de nadruk op het zo beheerst mogelijk uitvoeren van de elementen. Er wordt dan ook een goede inzet van de turnsters verwacht.
Natuurlijk blijft het plezier in de sport belangrijkste.

Lesrooster

Maandag

(Gymzaal N. de Reimsstraat)
Recreanten I – 2017 en jonger 16.15 – 17.15 u.
Recreanten II – 2016 17.15 – 18.15 u.
Recreanten III – 2015 18.15 – 19.15 u.
12+ groep – vanaf 2010 19.15 – 20.45 u.

Turnsters dienen 15 minuten vóór aanvang van de les aanwezig te zijn

Dinsdag

(Gymzaal N. de Reimsstraat)
Onderbouw 18.00  – 19.30 u.
Bovenbouw 19.30 – 21.00 u.

Vrijdag

(Gymzaal N. de Reimsstraat)
Onderbouw 17.30  – 19.00 u.
Bovenbouw 19.00 – 20.30 u.

 

Turnsters dienen 15 minuten vóór aanvang van de les aanwezig te zijn

Woensdag

(Gymzaal N. de Reimsstraat)
Recreanten IIII – 2014 17.15  – 18.15 u.
Recreanten IIIII – 2011, 2012 & 2013 18.15 – 19.30 u.

Zaterdag

(Gymzaal N. de Reimsstraat)
Za-groep 10.00  – 12.00 u.

 

De zaterdaggroep wordt gevuld met de turnsters die getalenteerd en zeer gemotiveerd zijn. Deze turnsters zullen door de Technische Staf een aparte uitnodiging ontvangen voor een derde trainingsmoment

Interesse in een proefles?

Momenteel zitten met name onze recreantengroepen erg vol en bestaat er een mogelijkheid dat uw kind niet direct kan starten, maar tijdelijk op een wachtlijst komt te staan. Indien uw kind interesse heeft om te turnen, stuur dan een e-mail aan de ledenadministratie en u hoort zo spoedig mogelijk of uw kind kan langskomen voor een proefles of dat er, afhankelijk van de leeftijd, nog geen plek in de juiste groep is. U kunt dan zelf ervoor kiezen om de wachtlijst geplaatst te worden.

Aanmelden?

Vul dit aanmeldformulier in. Nadat wij het inschrijfformulier hebben ontvangen krijgt u van ons bericht per e-mail en wordt u verzocht het formulier af te drukken, te ondertekenen en per post of gescand terug  te sturen naar de ledenadministratie. Hiermee is de aanmelding pas definitief. Uw kind wordt dan aangemeld bij de KNGU en is verzekerd tijdens activiteiten van de vereniging. U krijgt vervolgens zo snel mogelijk bericht wanneer uw kind kan starten.

De inschrijfkosten bedraagt eenmalig € 10,00 en worden geïncasseerd bij de eerste contributiebetaling.

Afmelden?

Inschrijving is geldig tot wederopzegging. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, Walburg 7, 6225 CM Maastricht of per e-mail naar secretariaat@svgrootmeerssen.nl.

Indien dit niet gebeurt, blijft men lid van de vereniging en dus verplicht om contributie te betalen. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand, vóór de 1e van de maand. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de verschuldigde contributie plaats.

Kijklessen

Omdat het toch wel erg leuk is om te zien wat uw kind heeft bijgeleerd, zijn er een aantal keer per jaar kijklessen. Benieuwd naar de kijklessen? Deze staan beschreven in de jaarkaart.

Beoordelingssysteem

Er zijn veel ouders die zich afvragen: hoe zit het turnsysteem eigenlijk in elkaar? Omdat er in het seizoen 2013-2014 turnsters op wed-strijden beoordeeld worden aan de hand van het vernieuwde NTS 2013.

Elke vier jaar brengt de internationale turnbond (FIG) een nieuwe code uit, de KNGU past haar wedstrijdoefenstof hierop aan. Dit jaar zijn er een aantal grote veranderingen. De oefenstof is voor alle leef-tijdscategorieën aangepast.

Er wordt vanaf dit seizoen gewerkt met 7 leeftijdscategorieën. De categorie jeugd wordt opgesplitst in jeugd 1 en jeugd 2. Jeugd 1 krijgt voorgeschreven oefenstof, jeugd 2 krijgt keuze oefenstof.

Contributie 2019 - 2020 Turnen

De contributiebedragen (vastgesteld conform ALV) voor het seizoen 2022 – 2023.

  • Bij aanmelding van een nieuw lid, dient er € 10,00 inschrijfgeld te worden voldaan.

In onderstaande tabel ziet u de maandelijkse contributies per lesuur en inclusief kosten KNGU bondscontributie. De contributietarieven zijn afgerond op gehele Euro’s.

Lesuren/week Contributie
1 uur € 17,00
1,5 uur € 20,00
2,5 uur € 27,00
3 uur € 31,00
3 uur inclusief zaterdagtraining € 48,00
vollybal 1,5 uur € 18,00