Club informatie

Als SV Groot Meerssen stellen we onszelf het doel om een brede gymnastieksportaanbieder in onze regio te zijn. Hiermee bedoelen we dat onze focus niet alleen ligt op de wedstrijdsport, maar dat we ons zeker ook richten op de breedtesport. Het is tenslotte van groot belang dat we onze turnsters plezier hebben in deze mooie sport. Daarnaast willen de jeugdige turnsters graag goed opleiden en hun een kans bieden om hun talent verder te ontwikkelen en dit tijdens wedstrijden in de regio of zelfs landelijk te tonen.

Bestuur

Aan het roer van SV Groot Meerssen staat het bestuur bestaande uit:
Voorzitter: Yvonne Halders
Secretaris: Nicole Last
Penningmeester: Frans Boumans
Algemeen bestuurslid: Sandra Walthie (ledenadministratie), Marjon Lemeer en Annemieke Debeij

Uiteraard kunnen wij als bestuur niet functioneren zonder de hulp van vele andere vrijwilligers binnen de vereniging. Er is een activiteitencommissie ingesteld die zich bezig houdt met het organiseren van diverse activiteiten voor de turnsters, zoals bijvoorbeeld oefenwedstrijden binnen de vereniging, de jaarlijkse, waarover verderop op deze pagina meer.

Daarnaast roepen wij geregeld de hulp van de ouders van onze, voornamelijk jeugdleden, in om hun steentje bij te dragen als vrijwilliger in welke vorm dan ook. Onze leden kunnen alleen ten volle genieten van en ontwikkelen in het turnen, als iedereen zijn bijdrage levert als vrijwilliger. Er is genoeg te doen, dus geef je vooral op als vrijwilliger!

25 jaar SV Groot Meerssen!

SV Groot Meerssen is officieel opgericht op 14 augustus 1995. Dit was het vervolg op het opheffen van de omnisportvereniging Volharding die per 1 juni 1995 ophield te bestaan. Vol goede moed ging SV Groot Meerssen van start, met alleen nog gymnastiek en volleybal. Alle andere takken van sport binnen Volharding kozen hun eigen weg.

Recreatief en wedstrijdniveau hand in hand

Naast recreantengroepen, werd er ook kleutergym en heren turnen aangeboden. Helaas is het heren turnen niet langer onderdeel van de vereniging door gebrek aan een gediplomeerde trainer. De kleutergymnastiek is opgegaan in de recreantengroepen die openstaan voor kinderen vanaf 4 jaar. Onze wedstrijdturnsters ontwikkelden zich in  ramp tempo naar een hoog niveau. Door het opleiden van onze trainersgroep en het opschroeven van de trainingsuren, kwamen mooie talenten boven drijven die zelfs op landelijk niveau prijzen in de wacht slepen.

Nu, bijna 25 jaar na de oprichting, blijkt SV Groot Meerssen een heel stabiele vereniging. Toen en nu bestaat de vereniging uit 140 à 150 leden en hebben we name bij de recreantengroepen te kampen met een wachtlijst. Hierdoor moeten we helaas vaak kinderen die graag willen turnen teleurstellen, maar er komen altijd wel weer plekjes vrij.

Vrijwilligers en technische staf

Het is mooi om te zien dat veel van onze (oud-)leden een rol vervullen als vrijwilliger binnen de vereniging, bijvoorbeeld als assistent-trainer, jurylid, bestuurslid of actief bij het organiseren van grote evenementen zoals de organisatie van de recente finales van de Limburgse Kampioenschappen dames turnen in 2016, 2017 en 2019. Fantastische evenementen met mooi turnen en vele enthousiaste toeschouwers!

Op dit moment, kunnen we met trots zeggen dat een drietal (oud-)turnsters zich hebben ingezet om een opleiding tot trainer te volgen bij de KNGU. Hiermee kunnen we in de toekomst een verjongde en stabiele trainersgroep creëren.

Activiteiten commissie

De activiteitencommissie wordt gevormd door een groepje enthousiaste en betrokken ouders van leden. De activiteitencommissie ondersteunt bij de jaarlijkse clubkampioenschappen, de miniwedstrijd en Sinterklaasactiviteit. Ze verzorgen de inkopen voor deze activiteiten, ze versieren de gymzaal, helpen de Sint met cadeautjes kopen en zorgen voor de koffie/thee en kleine versnaperingen tijdens de evenementen.

Het lijkt veel, maar omdat deze activiteiten jaarlijks terugkeren, ligt voor iedere activiteit een draaiboek klaar en iedereen geeft zelf aan, welke bijdrage hij/zij aan de betreffende activiteit kan en wil leveren.

Het bestuur hecht veel waarde aan de hulp en ondersteuning die de activiteitencommissie biedt.

Op dit moment bestaat de activiteitencommissie uit drie leden, Ilonka (mama van Dewy ), Marjolein (moeder van Eveline ) en Bianca (moeder van Kyara ).

De activiteitencommissie kan altijd versterkt worden door ouders/verzorgers/andere belangstellenden die met veel enthousiasme, frisse ideeën, creativiteit, helpende handen, op  één of andere manier betrokken zijn bij de vereniging van zijn/haar dochter.

Lustrumvieringen

Ons eerste lustrum vierden we in 2000 met een spelletjesmiddag en playbackshow voor onze leden. 5 jaar later was het wederom feest en werd het tweede lustrum gevierd met een hapje en een drankje in het complex van oud voetbalvereniging Amicitas in Meerssen. De turnster maakten een uitstapje naar Oost-Maarland voor middag speelplezier. In de zomer van 2010 stond alweer het derde lustrum voor de deur! In 2011 vierden we dit feest. ’s Middags waren er allerlei spellen, Mad Science werd uitgenodigd om wetenschappelijke spelletjes met de kinderen te doen. ’s Avonds was er een stoere friettruck en werd er gezellig gefeest. Het 20-jarig bestaan vierden we bij gemeenschapshuis De Stip in Meerssen met een airtumbling voor allerlei acrobatische trucjes voor onze turnsters en een volleybaltoernooi voor alle leden en hun familie.

Er wordt nu al nagedacht over de organisatie van ons 25-jarig jubileum. Een mooie mijlpaal die we uiteraard niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.

Leden van Verdienste

Herman Frings was er destijds bij als oprichter van SV Groot Meerssen van het eerste uur. Ruim 10 jaar lang bekleedde Herman de functie van voorzitter en gedurende een aantal jaren was hij bij gebrek aan een penningmeester, ook verantwoordelijk voor de financiën. Het overlijden van Herman in 2007 heeft de vereniging en de mensen die met hem samenwerkten diep geraakt. In 2007 nam zijn dochter Christel dan ook met trots namens Herman postuum de oorkonde in ontvangst als lid van verdienste en erevoorzitter.

Ook Ton Everaers is een bekende binnen de vereniging. Als lid van het eerste uur, voormalig trainer van de volleybalgroep en gedurende een aantal jaar actief als bestuurslid. Nog steeds speelt hij mee met de volleybalgroep op woensdagavond. Met recht een lid van verdienste!

Een andere mijlpaal was het 40-jarige KNGU lidmaatschap van Marjon Lemeer in 2010. Uit handen van de KNGU ontving Marjon tijdens jaarlijkse clubkampioenschappen in de gymzaal een zilveren bondsspeldje voor haar 40-jarig jubileum en een gouden speldje van verdienste.

Clubkleding

Voor alle turnsters die meedoen aan de door de KNGU georganiseerde wedstrijden, is het verplicht een clubpakje en trainingspak aan te schaffen. De turnpakjes voor de wedstrijdturnsters zijn van Christian Moreau. Ook zij hebben in een korte periode het mogelijk kunnen maken dat onze turnsters in mooie nieuwe turnpakjes klaar stonden op de KNGU wedstrijden.

Sinds vorig seizoen dragen de meiden tijdens de opening van KNGU wedstrijden nieuwe trainingspakken. De ‘trainingspakken’ hebben we samengesteld samen met Emtex. Emtex is van grote dienst geweest en heeft het mede mogelijk geweest om op korte termijn iedereen te voorzien van een zwarte legging en een zwart T-shirt en een jack met ons club logo. Emtex heeft een deel gesponsord, onze dank hiervoor.

Turnpakje of trainingspak nodig?

Heeft een turnster een nieuw turnpakje of trainingspak nodig, dan kan de betreffende ouder dit doorgeven aan Kim van Weersch (telefoonnummer staat op de jaarkaart). Zij zorgt voor een pasmodel en een bestelformulier dat door de ouder wordt ingevuld waarna de bestelling kan worden geregeld. Uiteraard is het ook mogelijk een turnpakje of trainingspak van een andere turnster over te nemen.

Let op: voor het nieuwe seizoen 2020-20021 zullen er weer nieuwe clubpakjes worden uitgekozen. De technische staf zal zich hier de komende maanden in verdiepen zodat onze turnsters volgend seizoen weer zullen schitteren in een nieuw clubpakje.