Lidmaatschap / Contributie

Contributie 2016 – 2017

De contributiebedragen (vastgesteld conform ALV) voor het seizoen 2016 – 2017.

Turnen

  • Voor iedere turn(st)er geldt voor 1 lesuur per week een basistarief van € 12,00 per maand.
  • Vervolgens geldt voor elk half lesuur per week meer een tarief van € 3,50 per maand.
  • De verplichte bondscontributie aan de KNGU wordt via automatische incasso geïnd. Er wordt dit seizoen per kwartaal € 6,70 geïncasseerd middels automatische incasso.*
  • Bij aanmelding van een nieuw lid, dient er € 10,00 inschrijfgeld te worden voldaan.

Wedstrijdkosten KNGU

Voor turnsters die deelnemen aan de door KNGU georganiseerde wedstrijden worden er door de KNGU, naast de verplichte bondscontributie, ook kosten berekend voor deelname aan deze wedstrijden (bijvoorbeeld plaatsingswedstrijd-halve finale-finale-toestelfinales). Deze bedragen dienen volledig door de leden zelf betaald te worden en worden eveneens via automatische incasso na afloop van de laatste wedstrijd geïnd.

In onderstaand tabel ziet u de maandelijkse en jaarlijkse contributies per lesuur en exclusief kosten KNGU. Bij de lestijden kunt u nakijken van hoeveel lesuren er gebruik wordt gemaakt.

Aantal lesuren Jaarlijkse contributie Maandelijkse contributie
1 lesuur € 120,00 € 12,00
1½ lesuur € 155,00 € 15,50
2 lesuren € 190,00 € 19,00
2½ lesuren € 225,00 € 22,50
3 lesuren € 260,00 € 26,00
3,5 lesuren € 295,00 € 29,50
4 lesuren € 330,00 € 33,00
 

Er wordt een apart tarief berekend voor de zaterdagtrainingen.

 25 zaterdagtrainingen € 140,00 € 14,00

 

Volleybal:

  • Voor iedere volleybal(st)er geldt een vast tarief van € 13,50 per maand, op jaarbasis is dat € 135,00.
  • De verplichte bondscontributie aan de KNGU, € 16,- per seizoen wordt eenmalig via automatische incasso geïnd.*

Wij hanteren een maandelijkse automatische incasso. Deze vindt rond de 30e van de maand plaats, behalve in juli en augustus. Een andere betalingswijze is alleen mogelijk na overleg met het bestuur.

In geval van storno wordt € 2,50 aan extra administratiekosten in rekening gebracht.

*Contributie KNGU

SV Groot Meerssen is lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Iedere turnster en volleyballer wordt bij inschrijving automatisch KNGU-lid.

Alle leden van de KNGU zijn – middels het betalen van deze bondscontributie – op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en Ongevallen. Nieuwe leden beginnen met het betalen van bondscontributie in het kwartaal van aanmelding en naar rato. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de verschuldigde bondscontributie plaats.

*In geval het bedrag van de bondscontributie door de KNGU wordt aangepast, zal SV Groot Meerssen deze aanpassing ook doorberekenen aan haar leden (eventueel door middel van een naheffing van bondscontributie gedurende het seizoen).

Lidmaatschap

Inschrijfformulieren dienen uiterlijk twee weken na ontvangst te worden ingeleverd. Uw kind wordt dan aangemeld bij de KNGU en is verzekerd tijdens activiteiten van de vereniging.

 

Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie,

Walburg 7, 6225 CM Maastricht of per e-mail naar ledengrootmeerssen@hotmail.com

Indien dit niet gebeurt, blijft men lid van de vereniging en dus verplicht om contributie te betalen. Zodra wij maandelijks gaan incasseren hanteren wij een opzegtermijn van één maand, vóór de 1e van de maand. Bij tussentijdse opzegging vindt geen teruggave van de verschuldigde contributie plaats.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.