Algemene Ledenvergadering (ALV)

Algemene Ledenvergadering (ALV)

 

Jaarlijks organiseert onze vereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV), waarvoor alle leden ouder dan 16 jaar en de ouders/verzorgers van onze jeugdleden worden uitgenodigd. De formele benoeming van de nieuwe bestuursleden zal plaatsvinden tijdens de ALV.

Verder brengt het bestuur tijdens de vergadering verslag uit van het afgelopen seizoen, waaronder een beknopt overzicht van de wedstrijden en activiteiten die in het afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan financiële zaken (zoals een verslag van het afgelopen financiële jaar, de kascontrole en de contributiebedragen).

Tot slot is er ruimte voor vragen van de leden of ouders/verzorgers zelf. Uit ervaring is gebleken dat hieruit vaak nuttige tips volgen voor het bestuur, die uiteraard serieus worden meegenomen bij het bepalen van het beleid voor het volgende seizoen.

 

De ALV zal komend seizoen plaatsvinden op donderdag 20 april te sporthal Marsana. Een agenda met de onderwerpen die tijdens deze vergadering worden besproken zal te zijner tijd worden verspreid.

 

We nodigen u allen van harte uit om deze vergadering bij te wonen en mee te denken over de toekomst van onze prachtige vereniging!

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.