Blog

KNGU aan het woord over het LK

KNGU
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Gymnastiek is een verzamelnaam van onder andere turnen, dans, springen en acrogym. Dit zijn stuk voor stuk aansprekende bewegingsvormen. Niet alleen om te doen maar ook om naar te kijken. Hoeder van al deze bewegingsvormen in Nederland is de KNGU. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is een professionele serviceorganisatie, die al meer dan 140 jaar bestaat. Zij staat voor de ontwikkeling van de gymsport in Nederland. Het hart wordt gevormd door duizenden vrijwilligers. De KNGU is één van de grootste sportbonden in Nederland, zij telt 1.100 leden (gymsportclubs), wat staat voor ruim 245.000 sporters.

De KNGU zorgt o.a. voor de ontwikkeling van producten, nieuw sportaanbod en oefenstoflijnen. Ze organiseert activiteiten en wedstrijden in alle disciplines. En ontwikkelt en verzorgt opleidingen en bijscholingen voor het technisch kader. Bovendien zorgt ze voor een collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen en verschaft ze financiële ondersteuning bij aanschaf van gymtoestellen en materialen.

Naast het Bondsbureau in Beekbergen kent de KNGU 5 districten met ieder een District Service Punt (DSP) bestaande uit diverse vaste medewerkers. Daarnaast zijn veel vrijwilligers betrokken in de diverse besturen en commissies zowel landelijk als in de districten. Wij als Groot Meerssen zijn ook aangesloten bij de KNGU en vallen onder district Zuid.

de-kngu-achter-de-beeldschermen
alles-onder-controle
plaatjes-schietren

De Districts Technische Commissie van het district Zuid van de KNGU was verantwoordelijk voor het verloop van het Limburgs Kampioenschap Turnen waarvan Groot Meerssen mede-organisator was. De vereniging moest werken volgens de richtlijnen van de KNGU vastgelegd in een gedetailleerd draaiboek. Wij legden de coördinator van District Service Punt Zuid, Emil Buijs, en voorzitter van de Technische Commissie Turnen Dames en wedstrijdleiding tijdens het LK, Astrid Bakker een aantal vragen voor in het kader van het Limburgs Kampioenschap Turnen. Emil was niet aanwezig tijdens het LK.

Emil Buijs
coördinator District Service Punt Zuid

Welke concrete bemoeienis heeft de KNGU bij het LK Turnen in Limburg, naast het aanreiken van de richtlijnen?

Dit evenement vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de KNGU. De infrastructuur van de KNGU, in het bijzonder van district Zuid, maakt de organisatie van dit evenement mogelijk. Sporters van clubs die zijn aangesloten bij de KNGU kunnen hieraan deelnemen. Ook geeft de KNGU Groot Meerssen de nodige ondersteuning via de Districts Technische Commissie, zet een administratief en technisch medewerker in van het DSP-Zuid en stelt toestellen en materialen ter beschikking.  Niet geheel onbelangrijk is ook de bijdrage van de juryleden, die door de verenigingen worden opgegeven en door de KNGU worden opgeleid.

Wanneer is het LK voor jullie geslaagd?

Als het evenement zowel sportief als financieel voor alle betrokkenen goed is verlopen. En als sporters, juryleden, organisatoren en publiek een mooie wedstrijd hebben gehad.

de-kas
de-jury-wordt-verzorgd
alle-turnsters-naar-het-juiste-toestel
Astrid Bakker
voorzitter Technische Commissie Turnen Dames

Wat is jouw rol binnen de KNGU?

Binnen de KNGU heb ik meerdere rollen. Maar als voorzitter van de Technische Commissie Turnen Dames heb ik een link met het Limburgs Kampioenschap dat de vereniging Groot Meerssen organiseerde. De Technische Commissie Turnen dames Limburg organiseert samen met de verenigingen de wedstrijden in Limburg.

En wat was jouw rol tijdens het Limburgs Kampioenschap?

Tijdens het Limburgs Kampioenschap was ik “wedstrijdleiding” .

Wat was het doel van de KNGU tijdens dit LK?

Doel van de KNGU tijdens dit LK is om samen met de vereniging Groot Meerssen een goed lopende finale te organiseren. Bij het Limburgs Kampioenschap komen de beste 10 turnsters per categorie in actie tegen elkaar. Zij strijden om de titel Limburgs kampioen.

Hoe kijk je terug op het LK van afgelopen weekend?

Ik kijk tevreden terug op afgelopen weekend. Het is voor alle partijen een enerverend en vermoeiend weekend geweest, maar we kunnen absoluut terugkijken op een goed wedstrijdweekend.

klaar-voor-de-sprong
met-de-juiste-instructies
klaarmaken-voor-de-prijsuitreiking

Wat ging er goed en wat ging er minder goed?

Het ombouwen van toestellen op juiste moment, de verzorging van spijs en drank, het wedstrijdverloop, de pr, het licht (maar heeft ook nog wat verbetering nodig) en de link met Make-A-Wish vond ik goed.
Wat beter kan, is goede communicatie vooraf tussen vereniging en KNGU, maar ook met derden (bijvoorbeeld de Technische Commissie en met de verenigingen waar je toestellen van leent). Het maken van afspraken met fotografen en het hanteren van de regels uit draaiboek verdient wat meer aandacht.

Wat vond je van de aanwezigheid van Make-A-Wish Nederland tijdens het kampioenschap?

Ik vond dat een bijzonder mooi initiatief wat in mooi daglicht werd gezet. In de toekomst valt hier mogelijk nog veel meer uit te halen als we dat vooraf onderling afstemmen.

de-juiste-gegevens-tonen-aan-de-jury
roland-helpt-met-ophangen-banners-in-de-zaal
bezoek-van-de-kngu

Waren er nog opvallende zaken?

Zo een, twee, drie komt niets in me op. Mijn advies zou alleen zijn om niet op al te veel randzaken in te zetten met gevaar dat men datgene waar het om gaat (een goed wedstrijdverloop) uit het oog verliest.

Ben je tevreden over de organisatie door SV Groot Meerssen?

De aanloop samen was een beetje moeizaam, maar zoals ik al aangaf kan ik tevreden terugkijken.

Tekst: Eefje van Hombergh
Fotografie: Felix Kortrijk